. Home .
Tonga
 
Tonga, coat of arms
 
950                       Chieftom of Tonga
04 Nov 1875               Kingdom of Tonga
14 Nov 1886               Declared a Neutral territory by Congress of Berlin
18 Mau 1900 - 04 Jun 1970 British Protectorate as the Friendly Islands
04 Jun 1970               Independence, Kingdom of Tonga
 
Government: Kingdom.
Capital: Nuku'alofa.
Language: Tongan.
Religion: Methodist.
National Anthem: "Ko e fasi 'o e tu'io e 'Otu Tonga" (The song of the King of the Tonga island).
National Motto: Ko e 'Otua mo Tonga ko hoku tofi'a (God and Tonga are my inheritance).
Nathional Day: Independence day, 04 June (1970).
 
 
Supreme Rulers
16.. - 17.. Fatafehi Tu'i Pulotu 'i Langi Tu'oteau Tu'ipulatu I
17.. - 17.. Fatafehi Fakana'ana'a
17.. - 1770 Fatafehi Tu'i Pulotu 'i Langi Tu'oteau Tu'ipulatu II
1770 - 1784 Fatafehi Paulaho ........................................ 1749-1770
1784 - 1793 Fatafehi Ma'ulupekotofa
1793 - 1810 Fatafehi Fununuiava ..................................... 1765-1810
1827 - 1865 Fatafehi Laufilitonga ................................... 1797-1865
 
Monarchs
1200 - .... Momo
T'uitutui
Havea I
Havea II
Takalausa
Kau'ulufonua
Tapu'osi
Mo'unga'o
Naga
Fotofili
Tu'i Kanokupolu I
Tu'i Kanokupolu II
Mataele Tu'apiko
Mataele Ha'amea
1730 - 1736               Vuna Kanokupolu
1736 - 1765               Ma'afu O Tu'i'utonga
1765 - 1770               Tupoulahi
1770 - 1777               Maeli'uaki Fatu
1777 - 1781               Tupoumahe'ofo (1st Time)
1782 - 1789               Tupou Lahisi
1789 - 1793               Mulikiha
1793                      Tupoumahe'ofo (2nd Time)
       1793 - 29 Apr 1797 Tupou Mamui
29 Apr 1797 - 21 Apr 1799 Finau Tuku ha
21 Apr      - 22 Apr 1799 Ma'afu'olimuloa
22 Apr 1799 -        1812 Tupou Malohi
       1812 -        1820 Tupouto'a
       1820 - 07 Dec 1826 Vacant
07 Dec 1826 - 14 Nov 1845 Alea Mutua
18 Nov 1845 - 18 Feb 1893 Siaosi Taufa'ahau Tupou I ................ 1797-1893
18 Feb 1893 - 05 Apr 1918 Siaosi Tupou II .......................... 1874-1918
05 Apr 1918 - 16 Dec 1965 Queen Saluto Tupou III ................... 1900-1965
16 Dec 1965 - 11 Sep 2006 Taufa'ahau Tupou IV ...................... 1918-2006
11 Sep 2006 - 18 Mar 2012 Siaosi Tupou V ........................... 1948-2012
18 Mar 2012 -             Tupou VI ................................. 1959-
 
Prime Ministers
       1876 - 18 Dec 1879 Tevita Unga .............................. 1824-1879
   Apr 1881 -    Jul 1890 Shirley Waldmar Baker .................... 1836-1903
   Jul 1890 - 1893        Siaosi Tuku'ahu .......................... 1854-1897
       1893 -    Jan 1905 Siosateki Tonga .......................... 1853-1913
   Jan 1905 - 30 Sep 1912 Sione Mateialona ......................... 1852-1925
01 Oct 1912 - 30 Jun 1922 Tevita Tu'ivakano   ...................... 1869-1923                                       
01 Jul 1922 -    Jul 1940 Uiliame Tupoulahi Tungi .................. 1887-1941
   Jul 1940 - 12 Dec 1949 Solomone Ula Ata ......................... 1883-1950
12 Dec 1949 - 16 Dec 1965 Prince Taufa'ahau Tungi .................. s.a                              
16 Dec 1965 - 21 Aug 1991 Prince Fatafehi Tu'ipelehake ............. 1922-1999
21 Aug 1991 - 03 Jan 2000 Baron Sia'osi Tu'ihala Alipate Tupou,
                           Vaea of Houma ........................... 1921-2009
03 Jan 2000 - 11 Feb 2006 Prince Ulukalalala Lavaka Ata ............ s.a
11 Feb 2006 - 22 Dec 2010 Feleti Vaka'uta Sevele ................... 1951-
22 Dec 2010 - 30 Dec 2014 Lord Siale'ataonga Tu'ivakano ............ 1952-
30 Dec 2014 -             Samuela 'Akilisi Pohiva
 

2009
2005