. Home .
 
Zambia
 
Zambia, coat of arms
 
23 Jan 1894               North Zambesia a British protectorate
29 Jan 1900               Divided in to North and South Rhodesia
17 Aug 1911               North-Eastern and North-Western Rhodesia united
                           as Northern Rhodesia
01 Apr 1924 - 24 Oct 1964 British protectorate of Northern Rhodesia
01 Aug 1953 - 31 Jan 1963 Part of the Federation of Rhodesia and Nyasaland
22 Jan 1964               Self rule
24 Oct 1964 -             Independence, Republic of Zambia
 
Presidents
24 Oct 1964 - 02 Nov 1991 Kenneth David Kaunda ............... 1924-
02 Nov 1991 - 02 Jan 2002 Frederick Jacub Titus Chiluba ...... 1943-2011
02 Jan 2002 - 19 Aug 2008 Levy Patrick Mwanawasa ............. 1948-2008
19 Aug 2008 - 23 Sep 2011 Rupiah Bwezani Banda ............... 1937-
23 Sep 2011 - 28 Oct 2014 Michael Chilufya Sata .............. 1937-2014
28 Oct 2014 - 25 Jan 2015 Dr Guy Lindsay Scott ............... 1944-
                          (acting)
25 Jan 2015 -             Edgar Chagwa Lungu ................. 1956-
 
 
Prime Ministers
22 Jan      - 24 Oct 1964 Kenneth David Kaunda ............... s.a
25 Aug 1973 - 27 May 1975 Mainza Mathias Chona ............... 1930-2001
                          (1st Time)
27 May 1975 - 20 Jul 1977 Elijah Mudenda ..................... 1927-
20 Jun 1977 - 15 Jun 1978 Mainza Mathias Chona
                          (2nd Time)
15 Jun 1978 - 18 Feb 1981 Daniel Lisulo ...................... 1930-2000
18 Feb 1981 - 24 Apr 1985 Nalumino Mundia .................... 1927-1988
24 Apr 1985 - 15 Mar 1989 Kebby Musokotwane .................. 1946-1996
15 Mar 1989 - 31 Aug 1991 Malimba Masheke .................... 1941-

 
Rhodesia-Nyasaland
 
State Arms of the Federation of Rhodesia and Nyasaland
 
01 Aug 1953               The Federation of Rhodesia-Nyasaland
                          (now Malawi, Zambia and Zimbabwe)
31 Dec 1963               Federation terminated
 
Governors General
01 Aug 1953 - 24 Jan 1957 John Jestyn Llewellyn,
                          Baron of Upton ..................... 1893-1957
24 Jan      -    Feb 1957 Sir Robert Clarkson Tredgold ....... 1899-1977
   Feb      - 08 Oct 1957 William Murphy
08 Oct 1957 -    May 1963 Simon Ramsay,
                          Earl of Dalhouse ................... 1914-1999
   May      - 31 Dec 1963 Sir Humphrey Vicary Gibbs .......... 1902-1990
 
Prime Ministers
07 Sep 1953 - 02 Nov 1956 Sir Godfrey Martin Huggins ......... 1883-1971
02 Nov 1956 - 31 Dec 1963 Sir Roy Welensky ................... 1907-1991

Traditional States

Bemba
 
1550        Bulozi state founded
1889 - 1964 British protectorate
1964 - 1969 A Province of Zambia
1969        State derecognised
 
Rulers
....-.... Cilugfu Mulenga Citimukulu I
1810-1820 Cilyamafwa Citimukulu II
1820-1827 Susula Cincinta Citimukulu III
1827-1860 Cileshye Cepela Citimukulu IV
1860-1866 Bwembya I Citimukulu V
1866-1883 Mutale Mutuka Citapankwa Citimukulu VI
1884-1896 Mulena Sampa Kapalakashya Citimukulu VII
1898-1911 Cimfwembe Mulenga Makumba Citimukulu VII
1913-1916 Mutale Lwanga Citimukulu VIII
1918-1922 Ponde Cisowa Citimukulu X
1924-1943 Makumba Kanyanta Citimukulu XI
1944-1945 Mubanga Cisupa Citimukulu XII
1946-1965 Kafula Musungu Citimukulu XIII
1965-1969 Musenga Citimukulu XIV
1970-1980 Bwembya II Citimukulu XV
1981-2004 Mutale Ng'andu Citapankwa II
           Citimukulu XVI
2008-     Chilufya Mwambe Citimukulu XVII

Bulozi (Lozi) 
 
Oct 1969 State derecognised but continues to exist
 
Rulers
Nyambe
Muyunda Mumbo wa Makapaela
Inyambo
Yeta I
Ngalama
Yeta II
Ngombala
Mbanga
Yubya
Mwanawina I
1780 - 1830 Mulambwa Santulu wa Liala
1830 - 1833 Selumelume Muimui
1833 - 1838 Mubukwanu
1838        Imasiku
Makololo Chiefs
       1838 - 07 Jul 1851 Sebetwane
07 Jul      -        1851 Mma Motshisane
       1851 -    Jun 1863 Sekeletu
       1863               Mambili
       1863 -    Jun 1864 Mbololo
Rulers
   Jun 1864 -    Aug 1876 Lutangu Sipopa Mulumbwa I
   Aug 1876 -    May 1878 Mwanawina II
   Aug 1878 -    Aug 1884 Lewanika la Matunga Mwana
                          Kokoma Milonga (1st Time)
   Sep 1884 -    Jul 1885 Akafuna Tatila
04 Nov 1885 - 04 Feb 1916 Lewanika la Matunga Mwana
                          Kokoma Milonga (2nd Time)
04 Feb 1916 -    Jun 1945 Yeta III
   Jun 1945 -    Jun 1948 Imwiko Lewanika
   Aug 1948 - 13 Nov 1968 Mwanawina III
15 Dec 1968 - 1977        Mbikusita Lewanika II
       1977 - 07 Jul 2000 Ilute Yeta IV
   Oct 2000               Lubosi II Imwiko
 
Prime Ministers
1864 - 1871               Njekwa
1872 - 1878               Mamili
1878 - 1884               Silumbu
1884 - 1885               Mataa
1885 - 1898               Mwauluka
1898 - 1919               Mokamba
1919 - 1928               Mataa (2nd Time?)
1928 - 1941               Mbwangweta Munalula
1941 - 1948               Shemakono Wina
1948 - 1956               Muheli Walubita
1956 - 1962               Akabeswa Imasiku
1962 - 1963               Silamelume Siyubo
Mar 1964 - Oct 1969       Hastings Noyoo

Kazembe
 
1899 - 1964 British protectorate
1969        State derecognised
 
Rulers
1740-1745 Kazemba I N'ganda Bilonda
1745-1760 Kazemba II Kanyembo Mpemba
1760-1805 Kazemba III Lukwesa Ilunga
1805-1850 Kazemba IV Kanyembo Keleka Mayi
1850-1854 Kazemba V Kapumba Mwongo Mfwana
1854-1862 Kazemba VI Cinyanta Munona
1862-1870 Kazemba VII Mwonga Nsemba
1870-1872 Kazemba VIII Cinkobkole Kafuti
1872-1883 Kazemba IX Lukwesa Mpanga Mabote (1st Time)
1883-1885 Kazemba X Kanyembo Ntemena (1st Time)
1885-1886 Kazemba IX Lukwesa Mpanga Mabote (2nd Time)
1886-1904 Kazemba X Kanyembo Ntemena (2nd Time)
1904-1919 Kazemba XI Mwonga Kapakata
1919-1936 Kazemba XII Cinyanta Kasasa
1936-1941 Kazemba XIII Cinkonkole
1941-1950 Kazemba XIV Cinyanta Nankula
1950-1957 Kazemba XV Brown N'gombe
1957-1961 Kazemba XVI Kanyembo Kapema
1961-1983 Kazemba XVII Kanyembo Lutaba
1983-1998 Kazembe XVIII Cinyanta Munona II
1998-     Kazembe XIX Mpemba Kanyembo VII
 

2009
2006